O firmie Pokój z sauną Kontakt

Spis treści


Pensjonat

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w Obszary wiejskie".

Operacja pn.: Rozwój usług turystycznych w Osinkach mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług turystycznych na
wysokim poziomie w nowo wybudowanym budynku usługowym w oparciu o nowopowstałe miejsca noclegowe, budowy pola namiotowego, wypożyczalni sprzętu turystycznego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Główny cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

W ramach niniejszej operacji został wybudowany budynek usługowy pod wynajem pokoi turystom o powierzchni: piwnica - 95,65 mkw, parter - 104,81 mkw plus ogród zimowy - 23,17 mkw, poddasze użytkowe - 51,10 mkw. Budynek "Segment C" zakłada powstanie 12 miejsc noclegowych. Zostało wybudowane pole namiotowe i kampingowe o pow. 240 mkw. również zakupiono wyposażenie do pokoi na wynajem oraz 2 rowery do wypożyczalni sprzętu turystycznego. Na budynku zainstalowano panele fotowoltaiczne w celu produkcji prądu zmniejszając emisję CO2 – do atmosfery. Ponadto projekt przewiduje wzrost zatrudnienia na pełny etat osoby z grupy defaworyzowanej.

ZAPRASZAMY