O firmie Pokój z sauną Kontakt

Spis treści


Sala Bankietowa

"Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność"
objętego Priorytetem 4.

Operacja pt.: Zwiększenie zakresu świadczenia usług turystycznych o wydawanie posiłków
i wynajem sali oraz wzrost zatrudnienia.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR,
w wysokości 189 767,60 zł

Główny cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez przebudowę budynku stodoły
na budynek usługowy (z funkcją gastronomiczną) z zastosowaniem paneli fotowoltaicznych oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Program Operacyjny ,,Rybactwo i Morze”

W ramach niniejszej operacji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego (stodoły) z przeznaczeniem na funkcję gastronomiczną – w zakresie świadczenia usług wydawania posiłków dla gości agroturystyki oraz wynajem obiektu w celu organizowania różnego rodzaju imprez okolicznościowych. Budynek o powierzchni użytkowej łącznej 90,52 m2, składający się z sali konsumpcyjnej, korytarza, rozdzielni do wydawania posiłków, zmywalni, pomieszczeń wc.

ZAPRASZAMY