O firmie Pokój z sauną Kontakt

Spis treści


Szlak turystyczny

Miasto Suwałki
Suwałki to miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim, położone nad rzeką Czarna Hańcza. Siedziba władz powiatu suwalskiego.

Suwałki zostały założone w 1690 r. przez kamedułów wigierskich. Była to malutka osada licząca sobie dwa domy.

Legenda mówi, iż nazwa - Suwałki, pochodzi od słowa suwałka, która w dialekcie "dzuków" - Litwinów zamieszkujących Suwalszczyznę - oznacza "zbieraninę".

Na szybki rozwój osady wpływało jej korzystne położenie - przy skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych. W 1700 roku wieś dzieliła się już na Suwałki Wielkie i Małe.

Król August II Mocny nadał miejscowości prawa miejskie 2 maja 1720 roku. Ustanowił również cotygodniowy targ i cztery jarmarki w roku. Nadał miastu herb przedstawiający na tarczy: wizerunki św. Rocha i św. Romualda stojących za trzema górami zwieńczonymi koroną i umieszczonym nad nią krzyżem.

Suwałki były własnością zakonu kamedułów, aż do kasacji ich dóbr w 1796 r. przez władze pruskie. Wówczas cała Suwalszczyzna, w wyniku trzeciego rozbioru Polski trafiła w ich ręce.

Do końca XVII wieku zabudowa Suwałk była wyłącznie drewniana - ratusz i kościół także. Dopiero zakaz budowy domów z drewna w centrum miasta (tzn. przy rynku) z 1820 r., zmienił nieco charakter miasteczka.

Od 1815 roku miasto rozwijało się dynamicznie dzięki umieszczeniu tu siedziby władz województwa augustowskiego Królestwa Polskiego, a także położeniu na ważnym trakcie z Warszawy do Petersburga.

Na początku drugiej połowy XIX wieku Suwałki były jednym z największych miast Królestwa Polskiego.

W latach siedemdziesiątych XIX wieku, władze carskie przekształciły Suwałki w wielki ośrodek garnizonowy.

Po II wojnie światowej Suwałki wolno odbudowywały się i rozwijały. W roku 1975 zostały stolicą województwa suwalskiego. Stan ten utrzymał się do roku 1998, kiedy to utraciły status miasta wojewódzkiego.

Miasto Augustów

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Augustów


Augustów to miasto wypoczynkowo-uzdrowiskowe w województwie podlaskim, położone nad rzeką Nettą. Najważniejszy ośrodek turystyczny Puszczy Augustowskiej. Otoczone jeziorami: Białym, Necko i Sajno. Najważniejszym zabytkiem jest powstały w XIX wieku Kanał Augustowski łączący systemy wodne rzek Wisły i Niemna.

Według legendy osada nad Nettą była miejscem pierwszej schadzki króla Zygmunta Augusta z Barbarą Radziwiłłówną. Dla upamiętnienia tego wydarzenia król założył tu miasto. Augustów został założony w 1555 r., prawa miejskie (magdeburskie) otrzymał Augustów dopiero w 1557 roku.

Podczas potopu szwedzkiego miasto spalili zbuntowani Tatarzy z wojsk Jana Kazimierza. W 1794 roku miasto zajęli Prusacy. Po Kongresie wiedeńskim w 1815 r. Augustów znalazł się w granicach Królestwa Polskiego (Kongresowego).

Powiat Augustowski to 55 jezior oraz liczne rezerwaty przyrody. Doskonałe miejsce do uprawiania sportów wodnych, wycieczek krajobrazowych czy wyjazdów agroturystycznych.

Wigierska Kolejka Wąskotorowa w Płocicznie Tartak

Wieś Studzieniczna

Studzienka na źródełku, którego woda ma w powszechnym przekonaniu moc leczenia chorób oczu.

Kapliczka Najświętszej Marii Panny. Wraz z cudowną studzienką znajdują się na Grądziku.

Dowspuda

Główną atrakcją turystyczną Dowspudy są ruiny neogotyckiego pałacu Paców, wybudowanego w latach 1820-1827 staraniem Ludwika Michała Paca, generała wojsk polskich i napoleońskich.

Stańczyki

Wiadukty w Stańczykach (inaczej: mosty w Stańczykach, Wiadukty Północy) elementy nieczynnej infrastruktury linii kolejowej łączącej Gołdap z Żytkiejmami. Czasami nazywane Akweduktami Puszczy Rominckiej, położone w pobliżu wsi Stańczyki w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Dubeninki, na północny zachód od Suwałk, na terenie Suwalszczyzny.

Smolniki (Suwalski Park Krajobrazowy)

W Smolnikach znajdują się dwa punkty widokowe: Punkt widokowy "U Pana Tadeusza" - platforma przed Smolnikami z widokiem na zespół jezior kleszczowickich.

"Punkt widokowy na ozie" na trasie ścieżki poznawczej wokół jeziora Jaczno. Niezagospodaro-wany punkt widokowy na jeziora Jaczno i Kamenduł, wykorzystujący naturalne uformowanie terenu.

Szwajcaria – Cmentarzysko Jaćwingów

Cmentarzysko w Szwajcarii było badane w latach 1955-1966 przez kompleksową Ekspedycję Jaćwieską pod kierunkiem Jerzego Antoniewicza. Obecnie jest to rezerwat archeologiczny, o powierzchni 4,12 ha. Znajdują się tu, na zalesionym terenie, kurhany - okrągłe kamienne usypiska. Ich średnica wynosi od 6 do 21 metrów.

Każdy kurhan, będący miejscem pochówku, składa się z kilku warstw kamieni. W zasadzie, na pierwszy rzut oka, cmentarzysko wygląda jakby przejechał po nim, wiele lat temu, duży spychacz. Takie wrażenie robi nagromadzenie niewielkich wzniesień terenu, porośniętych roślinnością - pośród której widać kamienie.

Szelment

Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji.


WYCIĄGI NARCIARSKIE WOSiR SZELMENT

Do dyspozycji gości przygotowanych jest sześć oświetlanych narciarskich tras zjazdowych, pięć wyciągów o długości od 300 do 400 metrów oraz jeden 100-metrowy wyciąg dla dzieci. Wszystkie stoki są oświetlone i sztucznie naśnieżane przez armatki.

Wieś Wigry

Kościół i klasztor Kamedułów.

Wigierski Park Narodowy

Wigierski Park Narodowy – jezioro Wigry o krętej, poszarpanej linii brzegowej, usiane licznymi wysepkami. Gęsty, rozległy las skrywający w swoich zakamarkach niewielkie jeziorka, tzw. suchary, otoczone miękkim pierścieniem roślinności torfowiskowej. Czarna Hańcza i rzeka Krzemionka miejscami dzikie i rwące niczym górskie potoki. A w oddali majestatyczne wieże pokamedulskiego klasztoru w Wigrach, górujące nad rzędem białych eremów pustelniczych.

W wigierskim parku jest 8 km tras narciarskich. Są to trzy pętle o różnym stopniu trudności. Najdłuższa ma 6,5 km. Wszystkie wiodą przez tereny leśne parku wokół miejscowości Krzywe koło Suwałk. Trasy są oznakowane drogowskazami. W 13 punktach ustawiono tablice informacyjne, by amatorzy narciarstwa nie zabłądzili w lesie. Na jeziorze Wigry istnieje możliwość przepłynięcia statkiem Kameduła Wigierski szlakiem, którym pływał papież Jan Paweł II

Spływ Rospudą, Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim

Spływy kajakowe indywidualne i grupowe na terenie kraju jak i na Litwę.

Jeziora Suwalszczyzny:


Wigry
powierzchnia 21,7 km2
średnia głębokość 15,4 m
maksymalna głębokość 73 m
długość około 60000 m.

Garbaś
powierzchnia: 140,56 ha;
maksymalna głębokość: 48 m;
średnia głębokość: 20,9 m;
długość: 3400m;
maksymalna szerokość: 700 m;


Hańcza – najgłębsze jezioro w Polsce
powierzchnia: 304,04 ha;
maksymalna głębokość: 108,5 m;
średnia głębokość: 38,7 m;
długość: 4530 m;
maksymalna szerokość: 1150 m;


Jaczno
powierzchnia: 41 ha;
maksymalna głębokość: 19 m;
długość: 1600 m;
maksymalna szerokość: 550 m;


Kamienne
powierzchnia: 41,4 ha;
maksymalna głębokość: 20 m;
średnia głębokość: 6,4 m;
długość: 2570 m;
maksymalna szerokość: 320 m;


Odległości:

- Supermarkety – 4 km,
- Bar i kawiarnia – 2 km,
- Przejście graniczne z Litwą – 20 km,
- Miasto Suwałki – 5 km,
- Augustów – 40 km,
- Jez. Wigry, Klasztor Kamedułów – 20 km,
- Wiadukty kolejowe w Stańczykach – 42 km,
- Aqua park – 6 km,
- Wyciąg narciarski Szelment – 15 km,