O firmie Pokój z sauną Kontakt

Spis treści


Wynajem pojazdów

"Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" Priorytet 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Operacja pt.: Rozwój działalności gospodarczej wnioskodawcy poprzez wprowadzenie do oferty nowej usługi w postaci wynajmu samochodów wraz z przyczepą oraz montaż monitoringu i stworzenie jednego miejsca pracy.


współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach EFMR,
w wysokości 176 000,00 złotych

Cel operacji: Zwiększenie udziału społeczności lokalnej w realizacji zrównoważonego rozwoju obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

Głównym celem prezentowanego projektu jest wzmocnienie konkurencyjności mojej jednoosobowej działalności gospodarczej poprzez rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury w zakresie wynajmowania samochodów typu pickup 4x4 oraz samochód dostawczy o ład. do 3,5 tony oraz przyczepy samochodowej wraz z montażem monitoringu.

ZAPRASZAMY